Logistyka produkcji – automatyzacja

Logistyka produkcji – automatyzacja

Logistyka produkcji ma kluczowy wpływ na efektywność organizacji i koszt produktu finalnego, a tym samym – konkurencyjność oferty. Specjaliści w tym obszarze będą więc coraz bardziej doceniani. Zwłaszcza, że produkcja w Polsce wciąż rośnie.

Zadaniem takich osób jest odpowiednie zaplanowanie procesu przepływu materiału. Dotyczy to wielu dziedzin – od zakupu surowców, przez koordynację łańcucha dostaw po obsługę posprzedażną. Celem jest wykorzystanie efektu synergii w celu optymalizacji kosztów i usprawnienia procesów oraz opracowanie systemu uszytego na miarę indywidualnych potrzeb danej organizacji. Aby robić to skutecznie, niezbędna jest gruntowna wiedza i specjalistyczne doświadczenie.

Wzorem największych międzynarodowych organizacji coraz więcej firm inwestuje w roboty magazynowe, zautomatyzowane linie pakowania, regały czy pociągi wewnętrzne, które w dłuższej perspektywie optymalizują koszty i uniezależniają firmę od wahań na rynku pracy. O ile zapotrzebowanie na magazynierów w przyszłości będzie malało, coraz większą rolę będą odgrywać eksperci i Supply Chain Managerowie, mający doświadczenie w planowaniu procesu produkcji, organizacji systemu zamawiania surowców i zarządzaniu magazynami. W coraz większym stopniu będą oni współpracować z działami handlowymi, by skoordynować logistykę z popytem i celami sprzedażowymi organizacji. 

Na wzrost wynagrodzeń mogą liczyć specjaliści, zwłaszcza niższego średniego szczebla, którzy dysponują odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem. Zgodnie z prognozą ich pensje będą rosły w tempie 5-7% rocznie. Wynagrodzenia managerów utrzymają się na stabilnym poziomie.

Rośnie rola specjalistów ds. zakupów

osoby te mają strategiczne znaczenie dla firm produkcyjnych. Ich wiedza techniczna, dobre relacje z dostawcami i kompetencje negocjacyjne mają bardzo konkretne przełożenie na wyniki finansowe przedsiębiorstw. W erze globalizacji surowce można z łatwością pozyskiwać na całym świecie, dlatego duże znaczenie mają również umiejętności analityczne i śledzenie zmian zachodzących na rynku. 

W gospodarce, zwłaszcza niemieckiej, widać coraz więcej oznak nadchodzącego spowolnienia. Z biegiem czasu może ono stać się dotkliwe dla polskich firm produkcyjnych, które w dużej mierze uzależnione są od eksportu do Niemiec. W dalszej perspektywie trend ten może mieć wpływ na sektor logistyki produkcji, choć jego charakter może być różny. Z jednej strony firmy ograniczające produkcję i mierzące się ze spadkiem rentowności będą odczuwały rosnącą presję na ograniczanie kosztów, w tym pracowniczych. Z drugiej, bardziej obiecującej – część z nich w związku z transformacją gospodarki będzie zmieniać charakter produkcji i ofertę, a przy takiej zmianie wiedza i doświadczenie specjalistów logistyki produkcji będą miały strategiczne znaczenie. 

Telefon

Email:

Addres:

Sierpińskiego 3/62 02-122 Warszawa

Przydatne linki

Kategorie

© 2021 Listivo - Listing Directory WordPress Theme. All rights reserved.