Administracja IT – cloud computing

Administracja IT – cloud computing

Systemy operacyjne i programy, bazy danych, rozwiązania chmurowe – odpowiednie zarządzanie tymi obszarami ma decydujący wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy. Każda organizacja jest inna – dotyczy to jej specyfiki, schematu organizacyjnego, potrzeb w zakresie otoczenia cyfrowego i kierunków rozwoju. Dlatego administracja systemami i rozwiązaniami IT w firmie wymaga wiele kreatywności i proaktywnego podejścia. 

Administratorzy infrastruktury IT mają strategiczne znaczenie dla organizacji, dlatego firmy chcąc przeciwdziałać rotacji w tym obszarze i czasochłonnemu wdrażaniu nowych pracowników stosują umowy lojalnościowe i kuszą atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia.

Kluczowe Trendy

Jednym z kluczowych trendów jest coraz bardziej powszechne wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, które ograniczają koszty przechowywania danych i optymalizują ich dostępność. Wyzwaniem jest jednak bezpieczeństwo, dlatego popyt na specjalistów w tym obszarze będzie z pewnością rósł. Wynika to również z regulacji prawnych w obszarze ochrony danych i cyberbezpieczeństwa (RODO, PSD-2). Przyszłość obszaru infrastruktury IT będzie też w dużej mierze definiowała postępująca automatyzacja. Znacząco usprawni ona procesy, zadba o ich niezawodność i ograniczy koszty. Wyręczy administratorów w wykonywaniu powtarzalnych czynności, dzięki czemu będą oni mogli skoncentrować się na zadaniach wymagających syntezy informacji i kreatywnego podejścia. Ten trend to dobra informacja dla osób specjalizujących się w skryptach automatyzujących. 

Coraz bardziej popularna staje się metodyka DevOps, dostrzegająca współzależność rozwoju i działalności operacyjnej. To holistyczne podejście pomaga organizacjom w skutecznym i szybkim reagowaniu na zmiany w infrastrukturze informatycznej firmy – zapewnia płynny przepływ informacji oraz ciągłość funkcjonowania systemów podczas wprowadzania zmian i nowych fragmentów kodu oraz wdrażania nowych wersji programu czy funkcjonalności przez dział developmentu. 

Wiodącym dostawcą rozwiązań sieciowych jest Cisco, jednak kandydaci powinni orientować się również w alternatywnej ofercie konkurencji, np. Juniper czy Palo Alto. Oferta bardzo dynamicznie zmienia się, dlatego ważne jest stałe aktualizowanie wiedzy i potwierdzanie jej stosownymi certyfikatami. Najpopularniejszy system oceny wiedzy dla administratorów, inżynierów oraz specjalistów obsługujących sieci oferuje Cisco. Certyfikaty mają określony termin ważności, dzięki czemu potwierdzają aktualność posiadanych kompetencji. W 2020 r. firma planuje zmianę ścieżki certyfikacyjnej, która w większym stopniu będzie uwzględniała nowe kierunki rozwoju, w tym automatyzację.  

Telefon

Email:

Addres:

Sierpińskiego 3/62 02-122 Warszawa

Przydatne linki

Kategorie

© 2021 Listivo - Listing Directory WordPress Theme. All rights reserved.