Proszę czekać, trwa przekierowanie..
 • Przy rejestracji konta użytkownika

  1 ogłoszenie gratis

  Sprawdź

Dostępne pakiety abonamentowe

PointR 1

Cena netto 1 ogłoszenia 45 zł

Kupuję

PointR 10

Cena netto 1 ogłoszenia 42 zł

 • 10 ogłoszeń podstawowych
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

PointR 30

Cena netto 1 ogłoszenia 39 zł

 • 30 ogłoszeń podstawowych
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

PointR 100

Cena netto 1 ogłoszenia 36 zł

 • 100 ogłoszeń podstawowych
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

Promowane 1

Cena netto 1 ogłoszenia 65 zł

Kupuję

Promowane 10

Cena netto 1 ogłoszenia 61 zł

 • 10 ogłoszeń promowanych
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

Promowane 25

Cena netto 1 ogłoszenia 57 zł

 • 25 ogłoszeń promowanych
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

Promowane 50

Cena netto 1 ogłoszenia 52 zł

 • 50 ogłoszeń promowanych
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

Superoferta 1

Cena netto 1 ogłoszenia 85 zł

Kupuję

Superoferta 5

Cena netto 1 ogłoszenia 81 zł

 • 5 ogłoszeń superoferta
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

Superoferta 10

Cena netto 1 ogłoszenia 77 zł

 • 10 ogłoszeń superoferta
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

Superoferta 20

Cena netto 1 ogłoszenia 72 zł

 • 20 ogłoszeń superoferta
 • 90 dni na wykorzystanie
Kupuję

Dostępne pakiety łączone

PointR Charlie

Cena netto 1 ogłoszenia 2000 zł

 • Superoferta na PointR
 • promowany post przez 14 dni na Facebook i Instagram
 • ogłoszenia na:

Pracuj.pl + InfoPraca + Praca.pl + LinkedIn

KUPUJĘ

PointR Roxy

Cena netto 1 ogłoszenia 1300 zł

 • Superoferta na PointR
 • promowany post przez 10 dni na Facebook i Instagram
 • ogłoszenia na:

Pracuj.pl + InfoPraca + Jober + Lento

KUPUJĘ

PointR Betty

Cena netto 1 ogłoszenia 900 zł

 • Wyróżnione na PointR
 • promowany post przez 10 dni na Facebook i Instagram
 • ogłoszenia na:

InfoPraca + OLX + Lento

KUPUJĘ

PointR Jimmy

Cena netto 1 ogłoszenia 500 zł

 • Wyróżnione na PointR
 • promowany post przez 7 dni na Facebook i Instagram
 • ogłoszenia na:

 OLX + Gumtree + Praca Gratka

KUPUJĘ